آلبرت انیشتین
زندگی مانند دوچرخه‌سواریست: به جلو حرکت نکردن برابر است با زمین خوردن...


(آلبرت_انیشتین)