بی عنوانی محض

 

بابام با بورسیم موافق شد فقط مونده تغییر رشته اگه اون چیزی که میخوام نشه چیکار کنم؟

بالاخره فکر آینده منو دیوونه میکنه این آینده ترسناک

اینکه قراره چی بشه

فقط امیدوارمو بس

  • ساحل :)
  • يكشنبه ۲۷ مرداد ۹۸

coming soon

به این فکر مینمایم که به زودی بعد ۲ سال کامینگ کنم به وب یا نه


مای گاد قدرتی عطا فرما برای تصمیم گیری

  • ساحل :)
  • چهارشنبه ۱۸ ارديبهشت ۹۸

See you later

دوستان حضرت استرس میطلبدو من عازمم:-D

مدتی نیستم آمدم بازم میکنم بلاگ بیان را منور:)

امید است سالم برگردندی و سکته نزنم از نوع ناقصش :)

باشد که رستگار شوید و شوم تو این مدتی که نیستم


بقول بعضیا See you later

  • ساحل :)
  • شنبه ۱۴ مرداد ۹۶